tham quan Quảng Trường Thiên An Môn

 •  
  -0%
  Cao cấp
  Tiết kiệm
  Tiêu chuẩn
   
   
  Hà Nội

  Tour Tây Tạng - Trung Quốc: Bắc Kinh - Tây Tạng - Lhasa – Shigatse

  07 ngày
  Còn 40 chỗ
 •  
  -0%
  Cao cấp
  Tiết kiệm
  Tiêu chuẩn
   
   
  Hà Nội

  Tour Trung Quốc: Hà Nội – Bắc Kinh

  04 ngày
  Còn 38 chỗ